> Inwestycje zrealizowane w Lubaczowie

Dynamiczny wzrost jakości życia

Szczegółowe dane na temat poszczególnych inwestycji znaleźć można na stronie miasta w zakładce
„Mapa inwestycji”

Lista inwestycji drogowych

 • Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Tulipanowej wartość robót: ‭‭254 613,55 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104964R ul. Żuki – wartość robót: 151 957,66 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Kwiatowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu, przebudową kanalizacji sanitarnej. wartość robót: 230 125,49 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 104890R ul. Gen. Jeziorańskiego w km 0+000 – 0+212 w Lubaczowie, wartość robót: 286 067,56 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej przy ogródkach działkowych (dz. nr ewid. gruntów 378 i 417), wartość robót: 165 452,06 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 104902R ul. Ogrodowej, wartość robót: 114 301,89 zł
 • Wykonanie nawierzchni zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej przy ul. z ul. Okrężnej w Lubaczowie, wartość robót: 44 451,59 zł
 • Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Władysława Jagiełły, wartość robót: 67 069,32 zł
 • Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego os. Unii Lubelskiej (łącznik os. Unii Lubelskiej z ul. Unii Lubelskiej), wartość robót: 17 140,05 zł
 • Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej drogi gminnej nr 104966R ul. Kraszewskiego, wartość robót: 55 180,71 zł
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2019) „Budowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104921R ul. Mjr Hubala oraz Nr104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie”
  – całkowite koszty: 6 069 996,69 zł
  – wysokość dofinansowania z FDS 2 784 049,00 zł
  – środki własne: 3 285 947,64 zł
 • Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 104921R ul. Hubala w km 0+000 – 1+061: 4 882 483,89 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 104916R ul. Kurierów AK w km od 0+061 do 0+385: 1 187 512,80 zł
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2019-2020): „Przebudowa drogi gminnej Nr104962 ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie”
  – całkowite koszty: ‭959 057,02‬ zł
  – wysokość dofinansowania z FDS: 452 806,00 zł
  – środki własne: ‭506 251,02‬ zł
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2019-2020): „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ciągu drogi gminnej nr 104935R ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie”
  – całkowite koszty: ‭‭827 061,69 zł
  – wysokość dofinansowania z FDS: 588 058,00 zł
  – środki własne: ‭‭239 003,69‬ zł
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2019-2020): „Przebudowa dróg gminnych Nr 104936R ul. gen. J. Kustronia, Nr 104937R ul. M. Pszennego i Nr 104939R ul. Z Nowickiego w Lubaczowie”
  – całkowite koszty: ‭‭2 062 503,14‬ zł
  – wysokość dofinansowania z FDS:‭1 031 251‬,00 zł
  – środki własne: ‭‭1 031 252,14‬ zł
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2019-2020): Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie
  – całkowite koszty: 1 867 157,25 zł
  – wysokość dofinansowania z FDS: 716 110,00 zł
  – środki własne: 306 905,58 zł
 • Fundusz Dróg Samorządowych (2020-2021) Przebudowa dróg gminnych Nr 104954R ul. Parkowej, Nr 104956R ul. Monte Cassino, Nr 104954R ul. Mały Łążek w Lubaczowie
  – całkowite koszty: 636 203,23 zł
  – wysokość dofinansowania z FDS: 318 101,00 zł
  – środki własne: 318 102,23 zł

  W trakcie realizacji :
 • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 104902R, nr 104903R, nr 104910R, ulic: Wodna ul. Zielona, ul. Piaski ul. Piaskowa, wartość robót: 4 397 259,26zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zielonej, wartość robót: 91 080,37 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104888R ul. Het. J. Tarnowskiego, wartość robót: 519 118,87 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104890R ul. Gen. A. Jeziorańskiego, wartość robót: 279 994,03 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Pileckiego, wartość robót: 754 244,52 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 104886R ul. Ks. Wł. Opolczyka wraz z ul. Malinową, wartość robót: 340 904,81 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 2558/6 ulica boczna od ul. Grunwaldzkiej, wartość robót: 26 551,79 zł
 • Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego dz. nr 5183/43 (Jagiellonów), wartość robót: 13 965,03 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. dz. nr 5098/21, boczna od ulicy Pluchy, wartość robót: 62 847,31 zł
 • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na os. Mazury VI, Nr104891R ul. Mazurkiewicza, Nr 104892R ul. Herzoga i dr wewnętrznej boczna od ul. Ostrowieckiej, wartość robót: 723 170,48 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 104969R ul. Starzyny w km 0+016 do 0+210, wartość robót: 592 166,09 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowej, wartość robót: 167 058,35 zł
 • Przebudowa nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej nr 104955R ul. S. Wyspiańskiego i nr 104954R ul. Parkowej, wartość robót: 90 128,13 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zbożowej wraz z ul. Sadową i ul. Wiśniową, wartość robót: 589 355,30 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 1947/11, 1947/10 boczna od ul. Przemysłowej, wartość robót: 506 961,58 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104960R ul. Rzecznej, wartość robót: 296 304,82 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Św. Huberta, wartość robót: 105 678,83 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fiołkowej, wartość robót: 150 187,12 zł
 1. Przebudowa nawierzchni chodnika drogi gminnej nr 104912R ul. Westerplatte, wartość robót: 69 421,20 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr104893R ul. Łukasiewicza, wartość robót: 290 516,16 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Chabrowej, wartość robót: 99 908,60 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zibura, wartość robót: 72 717,60 zł
 • Przebudowa nawierzchni chodnika dz. nr 2180/2 (k. młyna), wartość robót: 77 643,75 zł

Współpraca z Powiatem

 • Przebudowa drogi powiatowej w Lubaczowie nr 1686R (ul. Słowackiego) w km 0+070 – 0+786”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 4.675.772,41 zł pomoc finansowa Miasta dla Powiatu: 1 168 943,00 zł
 • Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564 i w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259 wartość robót:6 656 276,67 zł. pomoc finansowa Miasta dla Powiatu:  891 305,46 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia – I etap odcinek w km 0+005,5 do 0+739,40 (ul. Szopena) , wartość robót: 5.224.482,01 zł., pomoc finansowa Miasta dla Powiatu:1 134 600,00 zł brutto
 • Przebudowa ul. Zielnej i ul. Konwaliowej w km od 0+000 do 0+490 wraz z niezbędną infrastrukturą
  – całość: 2 869 746,00
  – dotacja Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2 008 822,00 zł
  – środki własne: 860 924,00 zł

Oświetlenie uliczne

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Lubaczowie – dojazd do garaży od ul. Abp Baziaka, 66 210,56
 • Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie, 376 660,12
 • Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Zbożowej i Sadowej w Lubaczowie, 79560,48
 • Budowę oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Lubaczowie, 23992,97
 • Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego przy ul. Handlowej, Słonecznej, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Matejki, Prusa, Rzecznej i Partyzantów, 405 234,00
 • Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: ul. Mazury (boczna), dz. nr 4736, 4722., ‭‭‭24 663,98‬‬‬
 • Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: ul. Starzyny i ulica boczna od ul. Starzyny, 129 367,04‬‬‬ zł
 • Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego os. Niemirowska II: ul. Tulipanowa, ul. Różana, ul. Fiołkowa, 115 524,02
 • Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 104916R ul. Kurierów Armii Krajowej w Lubaczowie, ‭‭‭‭111 987,29
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego na os. Jana Pawła II, 333 808,06
 • Budowa oświetlenia ulicznego ul. mjr Hubala i ul. Ofiar Katynia, 184 418,82
 • Oświetlenie uliczne drogi gminnej ul. Pileckiego w Lubaczowie, 123 999,99
 • Oświetlenie uliczne – boczna ul. Kościuszki (przy Powiatowym Urzędzie Pracy) dz. nr ewid. gr. 3284/22 w Lubaczowie, 66 103,98
 • Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr104962R ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie, 80 915,18
 • Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr104917R ul. Technicznej w Lubaczowie, 176 135,06 zł
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie”, 343 012,33
 • Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Malczewskiego i ul. Dębickiego w Lubaczowie”, 68 950,00
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego dróg powiatowych nr 1684R ul. Konopnickiej oraz 1683R ul. Nowej w Lubaczowie, 563 762,84 zł + 49 978,20 zł
 • Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Szopena oraz ulicy Budowlanych w m. Lubaczów, 129 935,22

Wymiana opraw oświetleniowych ( na nowe oprawy LEDowe ):

 • ulica płk Dąbka i ul. Sportowa,
 • ulica Techniczna i ulica Inżynieryjna,
 • ulica Starzyny i ulica Strażacka,
 • ulica Mickiewicza,
 • ulica Ofiar Katynia,
 • ulica Krasińskiego i ulica Kopernika,
 • ulica Leśna i ulica Szpitalna, ulica Szopena,
 • osiedle Przemysłowa I,
 • ulica Przemysłowa,
 • ulica E. Orzeszkowej i ulice przyległe: A. Asnyka, L. Staffa, M. Dąbrowskiej, K. Baczyńskiego, K. Przerwy-Tetmajera, Wł. Broniewskiego, Z. Nałkowskiej,

W trakcie realizacji

„Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Powiatowo- Gminnego „Ziemia Lubaczowska”,

Część dotycząca Miasta Lubaczów o wartości: 2 483 399,22 zł, obejmuje

 • Budowa linii kablowych oświetlenia drogowego (do wykonania w 2024r):
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy J. III Sobieskiego i ulicy Lipowej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Niemirowskiej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Mazury, ulicy boczna Mazury, ulicy Podleśnej, ulicy Ustronnej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Św. Huberta, ulicy Malinowej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Polnej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Przemysłowej wraz z ulicami bocznymi w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Szpitalnej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Myśliwskiej, ulicy Grzybowej i ulicy Łowieckiej w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na os. Niemirowska – ulica Kwiatowa w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na os. Niemirowska – ulica Zielna w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na os. Niemirowska – ulica Konwaliowa w Lubaczowie,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Witosa w Lubaczowie.


  sieć wodociągowa
 • sieć wodociągową zasilającej teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ASTER” , 243 342 zł
 • wykonanie monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej, 495 093 zł
 • sieć wodociągowa w ulicy Dębickiego,220986 zł
 • sieć wodociągowa w ulicy: J. Kustronia, Pszennego i Nowickiego, 176 915 zł
 • sieć wodociągowa na terenach budownictwa jednorodzinnego „ Niemirowska” , 288 436 zł
 • budowa sieci wodociągowej przy ulicy I.Mościckiego i Gen.J. Hallera , 509 792 zł
 • budowa sieci wodociągowej na zapleczu ul. Dębickiego, 192 768 zł
 • sieć wodociągowa w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego, 136 234 zł

  kanalizacja sanitarna
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ostrowiecka, Jaworowa, Gołuchowskiego, Mazurkiewicza, Herzoga i Łukasiewicza, 420 354,39 zł
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i przyłączem wodociągowym dla zabudowy mieszkaniowej  przy ul. Przemysłowa, 467 099,88 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ulicy Baziaka w Lubaczowie, 486 502 zł
 • Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słowackiego w Lubaczowie, Kanalizacja sanitarna przy ulicy Wyszyńskiego, 1 747 604 zł
 • przebudowę istniejącej kanalizacji wraz z przyłączami ul. Kolejowa – Słowackiego, 369172 zł
 • sieć kanalizacji sanitarnej ulic Kustronia, sieć kanalizacji sanitarnej na terenach budownictwa jednorodzinnego Niemirowska, 710312 zł
 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków , wymiana prasy osadu ściekowego, 507 960,56
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego i Krasińskiego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Szpitalnej oraz przy ulicy Obrońców Lubaczowa, 561 619 zł
 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej,
 • 113 188 zł
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szopena w Lubaczowie, 1 158 000 zł
 • przebudowa węzła kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Sikorskiego, 233 000 zł
 • Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie, 10 887 501 zł