Lubaczów dawniej i dzisiaj !

Przez ostatnie lata Lubaczów stał się nowoczesnym miastem. Zmiany widać wszędzie – nowe ulice, chodniki, nowoczesny Dom Kultury, niedawno uruchomiony basen, odnowiony „stary park” przy Muzeum Kresów, zmodernizowane energooszczędne oświetlenie uliczne.
Pojawiły się nowe firmy działające na terenie miasta, nowe centra handlowe, unowocześnione zostały instytucje różnego szczebla.
Zaszły też zmiany mało widoczne wizualnie, ale poprawiające komfort życia mieszkańców i sprawiające, że jesteśmy miastem coraz bardziej ekologicznym. Powstało wiele kilometrów instalacji podziemnych, takich jak sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć kanalizacji deszczowej. Zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków zapewniająca bezpieczeństwo ekologiczne Lubaczowa.

Poniżej przedstawiam przykłady zmian, które zaszły w naszym mieście. Takich miejsc jest dużo. Każdy z Państwa może rozglądnąć się wokół i przypomnieć sobie jak wyglądała najbliższą okolica kiedyś i dzisiaj.

Zmieniajmy dalej wspólnie nasze miasto !

przed po

ul. Kolejowa

Ulica łącząca skrzyżowanie przy dworcu kolejowym z ulicą Ofiar Katynia ( droga na nowy cmentarz) i ul. Hubala ( ulicą obok basenu ).
Ulica ta została przejęta od PKP i wyremontowana przez miasto.

ul. Konopnickiej przy SP1

Ulica Konopnickiej została przebudowana na całej długości. W trakcie przebudowy tej ulicy zagospodarowano na nowo wiele przyległych placów i obiektów. Tutaj pokazano zmiany w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Widać także efekt termomodernizacji szkoły.

ul. Hubala przy basenie

Fragment tej ulicy , od ul. Krasińskiego, został zbudowany „od podstaw”. Powstał równoległy do ul. Słowackiego ciąg komunikacyjny, otwierający rozwój miasta w kierunku wschodnim.
Jest to jedna z ulic dojazdowych do basenu.

Obwodnica Lubaczowa

Obwodnica Lubaczowa sprawia, że przepływ ruchu transgranicznego, odbywający się przez przejście graniczne w Budomierzu, omija centrum miasta. Wybudowano kolejny most zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców w przypadku wyłączenia z ruchu mostu przy muzeum.
Korzyści z budowy obwodnicy odczuliśmy szczególnie w sytuacji zwiększonego ruchu granicznego po wybuchu wojny w Ukrainie. Ten zwiększony ruch nie był odczuwalny w centrum miasta.
Obwodnica otwiera także możliwości rozwoju miasta na terenach, przez które przebiega. Atrakcyjne stają się tereny przy dawnym wysypisku śmieci ( nowe tereny pod działalność gospodarczą , ok. 30 ha), skomunikowane z obwodnicą poprzez ul. Lipową.

Światła – ul. Unii Lubelskiej i ul. Konopnickiej

Usprawniły ruch na trudnym skrzyżowaniu w Lubaczowie.

ul. Korzeniowskiego

Gruntowny remont tej ulicy wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Modernizacja sieci wodociągowej.

ul. Krasińskiego

ul. Mały Łążek

Wraz z modernizacją nawierzchni drogi przebudowano kanalizację deszczową w tym trudnym terenie ( blisko rzeki )

ul. Nowickiego

Gruntowny remont tej ulicy wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Modernizacja sieci wodociągowej.

ul. Sieniawskiego

Jedna z wielu ulic na Osiedlu Mazury, która powstała wraz z zabudową tego obszaru domami jednorodzinnymi.

ul. Kurierów AK

Zmodernizowany początkowy odcinek tej ulicy od ul. Hubala do wjazdu na teren ZWG. Zapewnia jeden z wjazdów na osiedle Kurierów AK.

ul. Malczewskiego

Ulica zapewniająca dojazd od ul. Mickiewicza do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych.

ul. Obrońców Lwowa

Jedna z ulic w okolicach osiedla Pod Borem. Boczna od ul. Przemysłowej.

ul. Techniczna

Ulica prowadząca do Lubaczowskiego Parku Przemysłowego, który sukcesywnie zapełnia się nowymi firmami.

ul. Szopena

Modernizacja ulicy Szopena wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

ul. św. Królowej Jadwigi

Jedna z wielu ulic na Osiedlu Mazury, która powstała wraz z zabudową tego obszaru domami jednorodzinnymi.

Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ul. Unii Lubelskiej i Wyszyńskiego

ul. Kasztelańska

Jedna z wielu ulic na Osiedlu Mazury, która powstała wraz z zabudową tego obszaru domami jednorodzinnymi.

ul. Tulipanowa